Frukostbild

    För frågor kontakta mig gärna via fältet härintill. Vid brådskande ärenden kan du också prova att ringa eller sms:a mig på 0046 (0)76-324 51 77.

    På förekommen anledning vill jag förtydliga att jag inte skriver dina uppsatser eller dina artiklar. Och jag ger heller inte GRATIS bort ett stort material som tagit veckor eller månader att forska fram. Däremot svarar jag förstås gärna på kortare frågor, gör betalda uppdrag etc. Tack för din förståelse!