Olika sorters källkritik

Jag märker att det finns vitt skilda idéer om vad källkritik är. Grundskolans variant idag 2024 handlar om att leta svar på alla V-frågorna: vad, vem, vilken, varför samt hur & när. Det är mycket sällan du hittar alla de där svaren i en och samma källa. Möjligen undantaget om det finns någon helt fantastisk […]

Olika sorters källkritik Read More »