1910 och 1924

När startade Allsvenskan? Den frågan har jag arbetat med i över 20 år. Exakt hur många arkiv, böcker, dags-, sport- och klubbtidningar som betats av har jag för längesedan tappat räkningen på. Men det ligger närmare 500 än 50. Jag är tveklöst den som har arbetat mest med just den frågan. Men eftersom jag också tar ställning - för 1910 - är jag även en "stakeholder". Därför är det viktigt att mina slutsatser ifrågasätts! Lika viktigt som det är att ifrågasätta andras åsikter.

I den här bloggposten samlas de argument jag har fått emot att Allsvenskan skulle ha startats 1910.

Allsvenskan började 1924 eftersom det som var tidigare hette Svenska Serien.
Första gången namnfrågan dyker upp är i tidningen Nordiskt Idrottslif 7 april 1909. Där talas om möjligheterna att starta en "allsvensk tävlingsserie". I Svenska Fotbollförbundets (SvFF) årsberättelser använder man 1910-1912 namnet Svenska Fotbollserien, 1912-1934 Svenska Serien, 1934ff Allsvenska serien division 1. I folkmun lever ännu fler varianter och förkortningar vidare sida vid sida i flera decennier. Att förlägga ett namnbyte till 1924 är en efterhandskonstruktion som saknar stöd i samtida källor. (se exempel Svenska Fotbollförbundets årsberättelse 1909/10 sid 130, Svenska Fotbollförbundets årsberättelse 1912 sid 293, Fotbollboken 1934/35 sid 36, Nordiskt Idrottslif 7 april 1909, Göteborgsposten 11-12 augusti 1932, Göteborgsposten 17-18 maj 1935)

Allsvenskan började 1924 eftersom vad som var tidigare saknade upp- och nedflyttning.
Upp- och nedflyttning på sportsliga grunder infördes redan 1922 i de nationella serierna. Somliga distriktsserier hade redan provat det. Före 1922 hade upp- och nedflyttning skett med en modern princip som starkt påminner om dagens elitlicens. (se exempel 100 år med Allsvensk fotboll)

 

Allsvenskan började 1924 eftersom det som var tidigare inte var någon rikstäckande serie.
När Allsvenskan började 1910 deltog spelare från sju distrikt och under säsongen 1924/25 från bara sex. Att högsta serien däremellan och även flera gånger senare innehållit klubbar från mer begränsade områden handlar mer om sportekonomisk styrka än någon pålagd geografisk begränsning.

 

Allsvenskan började 1924 eftersom det var då offside-regeln ändrades och det blev ett helt annat spel.
Ändringen i offside-regeln infördes till säsongen 1925/26. Varför skulle just denna regeländring, till skillnad från alla andra, kapa vår seriehistoria i två delar? (regelorganet FIFA International Board beslutade om ändringen av offside-regeln vid ett möte i Paris 13 juni 1925. Ändringen trädde i kraft i de ligor, däribland Allsvenskan, som spelades 1925/26 - däremot spelades de två svenska SM-turneringarna i utslagsform med den gamla offsideregeln, trots att de avgjordes efter det beslutade mötet)

 

Allsvenskan började 1924 eftersom SvFF och Sveriges Fotbollshistoriker & Statistiker (SFS) säger så.
Makt innebär inte automatiskt rätt. Tidigare, låt oss ta runt VM-starten 1930, menade samma SvFF att Allsvenskan startade 1910. Båda årtalen 1910 & 1924 har alltså varit officiellt sanktionerade. Jag menar att vår historik bör bygga på fakta ur samtida källor.

Allsvenskan började 1924 eftersom det var då man började med tolv lag i en riksomfattande serie som möttes hemma och borta.
Tolv lag deltog i Allsvenskan redan från och med 1922/23. Dubbelserier med hemma- & bortamöten har förutom säsongen 1957/58 använts varje säsong från starten 1910 fram till idag.

Allsvenskan började 1924 eftersom man tidigare hade en serie uppdelad på två grupper.
Det är sant att elitklubbarna under två säsonger valde att dela upp de tolv lagen i två grupper med efterföljande slutspel. I syfte att satsa på mer ekonomiskt lönsamma vänskapsmatcher mot internationellt motstånd. Men det finns inga samtida källor som antyder att någon då betraktade de två tudelade säsongerna som något annat än samma serietävling som fortsatte i en temporärt annan form.

Allsvenskan började 1924 eftersom utslagsturneringen om SM slutade samtidigt.
Utslagningsturneringen om SM slutade 1925 medan seriespelet rullade på som det gjort ända sedan 1910. Frågan om att flytta över SM-statusen till Allsvenskan var uppe till diskussion flera gånger i SvFF:s styrelse i slutet av 1920-talet. Den vann majoritet först 1921. Senare hade vi under 1980-talet en period när SM-statusen avgjordes i ett särskilt SM-slutspel.

Allsvenskan började 1924 eftersom det var då von Rosens pokal och de allsvenska medaljerna började delas ut.
Medaljer till Allsvenskans seriesegrare började delas ut redan 1912 i form av stort silver och från 1921 i guld. Von Rosens pokal gavs inte till seriesegraren vare sig de första åren efter 1924 eller under 1982-1990. De senare åren tillföll den segraren i SM-slutspelet. Åren 1991-1992 gavs von Rosens pokal till segraren i Mästerskapsserien, medan den allsvenske seriesegraren blev utan både medaljer och pokal. Från 2001 ersatte Lennart Johanssons pokal, utan att någon därför uppfattade det som ny tävlingsform. Det finns alltså inga samtida källor som stöder påståendet.

Allsvenskan började 1924 eftersom det var då medierna marknadsförde seriestarten som någonting alldeles nytt, stort och magiskt.
Tvärtom betraktade samtiden seriestarten 1910 som något mycket mer speciellt än vad den gjorde 1924. När landets största sporttidning Idrottsbladet låter den då ledande sportjournalisten Carl Linde beskriva sina intryck i augusti 1924 är han besviken. Istället hyllar han sin ÖIS-rival Hugo Levins arbete med att marknadsföra Allsvenskan 1910 som något för moderna ledare att ta efter. Starten av Idrottsbladet sommaren 1910 var för övrigt en konsekvens av succén med Allsvenskan. Det finns alltså inga samtida källor som stöder påståendet.

Allsvenskan började 1924 eftersom allting tidigare bara var primitivt nonsens.
Detta primitiva nonsens lade grunden för landslagets första internationella medalj i form av OS-brons 1924. Detta primitiva nonsens startade en av Europas äldsta nationella ligor i form av Allsvenskan 1910. Detta primitiva nonsens fostrade stjärnor som bland andra Erik Börjesson (mest IFK Göteborg), Helge Ekroth (AIK), Tore Keller (IK Sleipner), Otto Malm (Helsingborgs IF), Lill-Einar Ohlsson (Djurgårdens IF), Sven Rydell (ÖIS) och Ivar Svensson (IFK Norrköping). De flesta av dem aktiva både före och efter 1924. För ingen av dessa fanns någon skiljelinje mellan före och efter 1924. Av sin samtid betraktades de som stjärnor, långt ljusstarkare än det primitiva nonsens vi idag förminstkar dem till genom att hugga av deras karriärer i före och efter vår horisont. Det finns inget stöd i samtida källor att de betraktades som primitivt nonsens.

Allsvenskan började 1924 eftersom du är en pojkvasker och jag är en äldre rutinerad räv.
Ungdom är en åkomma som går över. När ålderdom övergår i död är det för sent att utvecklas, lära sig mer och att rätta fel.

Allsvenskan började 1924 eftersom Rudolf "R:et" Eklöw har sagt och skrivit om det i kalendern Fotbollboken.
Första gången som "R:et" var redaktör för Fotbollboken var 1932. Han köpte ett då redan existerande projekt av Herbert Forss som hade gett ut kalendern 1923/24 och 1926. Om detta skriver "R:et" själv i sin första kalender. Han hade då under några år laborerat med olika startår i sin roll som journalist på IB. Den 2 augusti 1929 förlägger han i IB exempelvis starten till 1910. Forss anger i sina mer närstående kalendrar startåret till 1910. Med Eklöw som redaktör används först en kompromisslösning i Fotbollboken 1932/33 sid 14 och 96. Från och med Fotbollboken 1934/35 sid 36 förläggs den allsvenska urpremiären till 1910. Vad gör den sentida Eklöw till en säkrare källa än den samtida Forss?

Man kan faktiskt inte ändra att den allsvenska starten skedde 1924.
Om det nu är så att samtiden aldrig uppfattade 1924 som något nytt så har bevisligen någonting ändrats. En sådan efterhandskonstruktion genomfördes på 1930-talet, troligen med Rudolf "R:et" Eklöw som konstruktör. Om man har ändrat startår en gång - så kan man förstås göra det igen. Var är de samtida källorna som säger något om en start 1924?

Allt är relativt. Man kan lika gärna räkna starten från 1912, 1924, 1926, 1953, 1958, 1974, 1993 eller 1996.
Det är utmärkt att dela upp Allsvenskans historia i olika epoker. Men då får man förstås vara tydlig med att det är just ett urval och förklara vilka sakskäl man har till att göra detta. Det nya med 1910 är att det inte finns något som påminner om Allsvenskan tidigare. Efter 1910 finns en kontinuerlig historia som löper år efter år fram till idag.

Det står på Wikipedia att Allsvenskan startades på ett möte hos Svenska Fotbollförbundet 13 januari 1924.
Om man följer mötesprotokollen i SvFF:s arkiv eller i sportpressen ser man snabbt att detta möte bara var ett av många regelbundna möten. Från 1910 hölls minst två sådana möten per år för att planera spelprogrammet etc. Det finns inga samtida källor som tyder på att just denna dags möte skulle ha varit något nytt.

Allsvenskan före 1924 innehöll inte de bästa i landet - utan bara de som var mest hugade.
Om man jämför vilka lag som var framgångsrika i utslagsturneringen om SM matchar de mycket väl vilka som spelade i Allsvenskan från 1910. Möjligen några få år med undantag för Skåne, där utvecklingen med både lokala och regionala serier gick betydligt långsammare. Hugade eller ej så var ekonomin - precis som idag - av stor betydelse för vilka som släpptes in och inte.

Under några år var där bara fyra lag. Från 1924 är där mer rediga tolv.
De enda säsongerna med fyra lag var 1918 och 1919. Dessa säsonger kallades serien officiellt för Division 1 Stockholm/Göteborg och i folkmun oftare "fyrväpplingsserien". Här är det tydligt att samtiden inte såg de två säsongerna som en del av Allsvenskan. Vi hade tolv lag i Allsvenskan redan 1922/23 och vi var tillbaka nere på tio 1991 och 1992. Jag tänker att vi bör akta oss för att sätta en gräns för antal lag i efterhand. Det finns inget i samtida källor som stöder att man såg ett skifte av antalet lag som grund för en helt ny serie.

Allsvenskan från 1924 är konstant. Innan dess inte konstant.
Om vi betraktar Allsvenskan med tolv lag i en enda grupp med dubbelmöten som en konstant, så tog den slut 1973 när man gick upp på 14 lag. För att senare byta mellan 10, 12, 14 och 16. Att man före 1924 laborerade med olika antal lag är inget unikt.

Allt det här är bara åsikter - ingen fakta.
Det står var och en fritt att ha åsikter om att VM 1958 aldrig ägde rum, att corona-viruset inte alls är farligt eller att allting egentligen bara är en stor konspiration. Men var är de samtida källorna till sådana påståenden?

Spelar det någon roll från när vi räknar Allsvenskans start?
Om vi provar att räkna bort de första 14 åren av en människas liv, vad går då att förstå om människan? Samma sak om Allsvenskan. Vad vet vi om varför serien är så enormt mycket mer populär än cupen i Sverige - när det är raka motsatsen i Norge? Vad vet vi om ekonomins upp- och nedgångar i svensk fotboll? Vad vet vi om alla rekorden? Om man struntar i de första åren 1910 förlorar vi en massa insikter om alla de tre dagsaktuella frågorna.

Menar du att SvFF, SEF och SFS borde ändra allsvenskt startår?
Jag menar att representanter från de tre borde läsa på i sina egna arkiv, böcker och andra samtida källor. Lära sig istället för att leva ur hand i mun. Ta kritik, källor och argument på allvar. Jag menar att utbildning är det enda som förändrar något i grunden.

2 thoughts on “1910 och 1924”

    1. Hej Göte Borg! Ledsen för sent svar! Det finns förstås en lång tradition som går att spåra tillbaka till stockholmaren Rudolf “R:et” Eklöw & 1930-talet. Han är först att förlägga den allsvenska urpremiären till 1924/25. Ett tilltag som mötte åtskilliga protester från de som menat att de skrivit, spelat och tittat på Allsvenskan ända från 1910. Dessa protester finns sparade på flera håll, till exempel i samtida tidningar och hos Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll. Jag har fortfarande inte hittat en enda samtida källa som uppger att 1924/25 var ett startår. Omläggning av något redan existerande, visst – men inget nytt, startskott, premiär etc. Har du?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *