Kommer de nånsin förlora?

Min vän Anders Wallin ställde i SFS Facebook-grupp frågan:

"Ser vi en ny trend att ledarlaget knappast förlorar några matcher?"

Och efter några exempel från 2023/2024 och England, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland:

"Är det ökade ekonomiska skillnader mellan klubbarna som är grundorsak eller har det med spelstil att göra? Eller är det bara slumpen?"

Wallins första fråga är enklast att svara på. Så här ser antalet förluster ut i snitt för mästarlaget i de fem ligor han valt som exempel.

1999/2000: 6,4
2000/2001: 6,4
2001/2002: 4,8
2002/2003: 5,2
2003/2004: 4,0
2004/2005: 3,0
2005/2006: 5,2
2006/2007: 4,6
2007/2008: 4,8
2008/2009: 5,2
2009/2010: 4,2
2010/2011: 3,8
2011/2012: 3,2
2012/2013: 3,6
2013/2014: 3,4
2014/2015: 3,6
2015/2016: 3,2
2016/2017: 3,6
2017/2018: 2,6
2018/2019: 4,0
2019/2020: 4,0
2020/2021: 4,0
2021/2022: 4,0
2022/2023: 5,4
2023/2024: 1,6 med en omgång kvar i Italien och Spanien (kan i teorin bli 2,0)

Svaret på Wallins första fråga är i min tolkning: nej! Det finns inom just den här tidsramen få tecken på en trend där "ledarlaget knappast förlorar några matcher". Säsongen 2023/2024 är snarare ett rekordstort trendbrott. Det är förstås teoretiskt möjligt att en sådan trend kan komma framöver - eller går att påvisa om man går flera decennier bakåt i tiden.

Något som däremot sticker ut är perioden 2010/2011 - 2017/2018 när antalet förluster för mästarlag är signifikant lägre. En sådan konstant med åtta säsonger i rad, antyder att det finns något mer än bara slumpen. Men varför just de åtta säsongerna?

Det får gärna någon klokare än jag förklara.

 

PS: Jag är medveten om att Frankrike och Italien har växlat mellan 18 och 20 lag i högsta serien, vilket med fyra fler eller färre matcher riskerar att påverka siffrorna ovan. Efter noggrann kontroll har jag funnit att så inte är fallet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *