Vad är egentligen en maratontabell?

Jag har funderat på det här med maratontabeller sedan Magnus Hagströms motion till senaste SFS-årsmötet. Vem uppfann dem egentligen? Och när?

Dagens Nyheter använder uttrycket för första gången på 1950-talet. Och då med hänvisning till Bandyboken 1952, Ishockeyboken 1957, Handbollboken 1957, Bordtennisboken 1962 och Fotbollboken så sent som 1964. Detta är alltså när DN första gången använder termen maratontabell. Kan analyseras djupare i andra källor. Klart är att begreppet tycks etablerat i flera sporter på 1960-talet.

Några pengar eller priser får man aldrig i maratontabeller. Det är mer ett roligt sätt att försöka visa hur fotbollshistorien förändras.

Men vad betyder det?

Om vi lyfter blicken från svenskan och jämför olika europeiska språk, så framträder snart tre olika varianter. Alltså ord som vid en första anblick tycks betyda samma sak. Men som vid närmare studie har tre olika betydelser.

Variant 1: Evighet

Det klart vanligaste ordvalet är något som har med evighet, alltid, heltid att göra. Här hittar vi följande språk:

Danska: Evighedstabellen
Engelska: All-Time table
Italienska: La Classifica perpetua
Kroatiska: Tablica svih vremena
Nederländska: Eeuwige ranglijst
Polska: Tabela wszech czasów
Tyska: Ewige tabelle

Det här är en användbar variant när du vill visa en enormt lång tidsram, utan alltför många detaljer.

 

Variant 2: Maraton

Nordeuropa gör ett annat ordval och använder sinnebilden maraton. Alltså ett långt lopp på exakt 42 195 meter. Ordet antyder att det handlar om ett begränsat urval av säsonger. Maraton är långtifrån någon ultralöpning! I denna variant hittar vi följande språk:

Finska: Maratontaulukko
Norska: Maratontabell
Svenska: Maratontabell

Det här är en användbar variant när du vill visa en särskild tidsram och med fler detaljer än i variant 1.

Variant 3: Historia

Västeuropa gör ett tredje ordval med fokus historia. Alltså en berättelse om dåtiden, där tabell & text är tätt sammanflätade. Här hittar vi följande språk:

Franska: Bilan historique
Portugisiska: Tabelão histórico
Spanska: Clasificación histórica

Det här är en användbar variant när du vill skapa en tajt berättelse, där text & tabell så att säga förstärker varandra. Svårt. Men så sjukt vackert när det lyckas. Och här får man förstås välja om man ska ha variant 1 eller variant 2 som fokus eller fond.

Än sen då?

Vi ska förstås inte inbilla oss att alla som talar ett visst språk väljer just den varianten! Och för somliga är ordvalen säkert hyfsat likgiltiga. Men orden säger också något om möjligheterna att tänka olika sätt att utforma de där evighet/maraton/historiska tabellerna. Så blev med ens världen lite större.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *